Making The Difference

Making The Difference                                                                                                עושים את ההבדל

By Richard Milecki

Anyone who works with organizations and people often wonders if they really make a positive difference. We fill in flip chart pages, write reports, assist in strategy setting and alignment, carry out many personal and team meetings, give feedback – whilst it is not often clear what our long term influence is.

Almost twenty years ago I worked with the senior managers of the Isrotel chain, corporate and hotel managers. The offsite meeting at Tuval was the first time that the managers came together. Through the exercises and facilitation they discussed communication issues between HQ and the field and building an ongoing forum. A number of iconic pictures were taken of the management forum in action. Following this workshop each hotel came to Tuval for teambuilding workshops. We were just starting out so this was a big success for us although the real surprise came much later…

Forum Tuval 2017

Lately we led a demonstration workshop at the Israeli “Forum CFO” that took place this year in the Galilee. One of the participants was a senior manager in the Isrotel chain and with much excitement wanted to share with me that which took place since 1998. He explained that the management forum turned into a permanent institution and that its name until this very day remains…”The Tuval Forum”. I too was excited to see the whatsapp group “The Tuval Forum” that is alive and kicking and still developing the forum.

So that’s the whole story. The real satisfaction often comes when you meet up with the organization much later and the manager or team member tells you on his or her initiative about the influence of our work. It remains only to wish the Isrotel “Tuval Forum” many more years of learning and development!

Advertisements

עושים את ההבדל

עושים את ההבדל                                                                                                   Making The Difference

ריצ’ארד מילקי

כל מי שעובד עם ארגונים ואנשים תמיד תוהה – האם באמת מה שעשיתי עשה את ההבדל? ממלאים דפי פליפ צ’ארט, כותבים דו”חות והמלצות, מקיימים הרבה שיחות אישיות ומפגשים, נותנים משוב ולא תמיד רואים את ההשפעה בטווח הנראה לעיין.

לפני כמעט עשרים שנה עבדתי עם הנהלת רשת ישרוטל – המטה ומנהלי המלונות. המפגש בתובל היה הפעם הראשונה שהמנהלים התכנסו ודרך התרגילים וההנחיה הם דנו בסוגיות השונות הקשורות למטה ושטח, בניית דרכי תקשורת וקידום פורום קבוע. גם צולמו כמה תמונות מרשימות של ההנהלה בפעולה. בעקבות סדנא זאת באו אלינו כל הנהלות המלונות וקיימו סדנאות עבודת צוות בתובל. זאת היתה הצלחה גדולה עבורנו בתחילת דרכנו אך ההפתעה האמתית הגיעה הרבה אחר כך…

Forum Tuval 2017

לאחרונה הנחיתי הדגמה בכנס סמנכ”לי כספים של “פורום CFO” שהתקיים השנה בגליל. אחד המשתתפים היה מנהל בכיר ברשת ישרוטל ובהתרגשות רבה רצה לחלוק איתי את מה שהתחולל ברשת מאז 1998. הוא סיפר שפורום המנהלים הפך למוסד קבוע ברשת וששמו נשאר עד היום…”פורום תובל”. התרגשתי מאוד לראות קבוצת הוואטסאפ “פורום תובל” שעדיין חי ובועט ומפתח את דרכו.

וזה כל הסיפור. הסיפוק האמתי שלי בא כשנתקלים שוב בארגון כעבור זמן רב והמנהל או העובד מספר מיוזמתו על ההשפעה של עבודתנו. נשאר רק לאחל לפורום תובל של ישרוטל אריכות ימים!